Sve­ri­ges…

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

… mins­ta:

Kungs­få­gel, de blir un­ge­fär 9 cm och väger mind­re än ett van­ligt, tomt ku­vert.

… störs­ta: Havsörn,

de kan mä­ta 2,5 m mel­lan ving­ar­na (vil­ket är läng­re än vad en älg är hög!)

… snab­bas­te:

Pil­grims­falk, de kan fly­ga i 320km/h (det är tre gång­er så snabbt som bi­lar­na kör på mo­tor­vä­gen).

… van­li­gas­te:

Tal­gox­en är den få­gel som är van­li­gast året runt, men löv­sång­a­ren, som är en flytt­få­gel, är de som det finns all­ra flest av un­der som­ma­ren.

... mest be­res­ta flytt­få­gel:

Sil­ver­tär­nan är en li­ten få­gel som var­je år flyt­tar från Ark­tis till Antark­tis, vil­ket bok­stav­li­gen är tvärs över he­la jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.