SYD­AF­RI­KA

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Mat och dryck i världs­klass och en na­tur som lätt får vem som helst att tap­pa an­dan. Syd­af­ri­ka är ett fan­tas­tiskt land på många sätt, sam­ti­digt som det är präg­lat av orätt­vi­sor. RES re­dak­tör Han­na An­fel­ter har be­sökt Kap­halvön och fått en in­blick i hur ett håll­bart re­san­de kan gö­ra skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.