Mil­jo­ner

RES Travel Magazine - - Transit -

New York un­der 2015. Det är ett nytt all-ti­me-high och sjät­te året i rad sta­den slår re­kord i an­tal tu­ris­ter.

var­ning­ar i de fles­ta stor­stä­der, men var är pro­ble­met egent­li­gen störst? Tri­pad­vi­sor pre­sen­te­ra­de ny­li­gen sin tio-i-topp-lis­ta och den top­pas av Bar­ce­lo­na. Störst risk att bli av med plån­bo­ken lö­per man, fö­ga för­vå­nan­de, på Las Ram­blas. Åt­ta av de tio stä­der­na på lis­tan är eu­ro­pe­is­ka – i tur och ord­ning ef­ter Bar­ce­lo­na: Rom, Prag, Madrid, Pa­ris, Flo­rens, Ams­ter­dam och Aten. Dess­utom tar sig Bu­e­nos Aires och Ha­noi in, på sjun­de re­spek­ti­ve ti­on­de plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.