BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - Bahamas -

Grayc­liff

Hi­sto­riskt vack­ra Grayc­liff har lov­pri­sats för sin stil­re­na in­red­ning. En fa­vo­rit bland så­väl topp­po­li­ti­ker som Hol­ly­wood­stjär­nor. Hög ser­vice­ni­vå. Dub­bel­rum från cir­ka 3 000 kro­nor nat­ten. West Hill Stre­et 8-12, Nassau grayc­liff.com

The Is­land House

Ett av Nassaus få, mo­der­na bou­ti­que­ho­tell. Rum­men är en­kelt in­red­da, men det är verk­li­gen läc­kert, allt går i trä. En po­pu­lär, väl­be­sökt pool. Dub­bel­rum från cir­ka 4 500 kro­nor nat­ten. Ma­ho­ga­ny Hill Wes­tern Ro­ad, Nassau the-is­land-house.com

Turquo­i­se Cay Bou­ti­que Ho­tel

Räk­nas som det en­da bou­ti­que­ho­tel­let på pa­ra­di­sön Ex­u­ma. Mo­dernt och lyx­igt vid ha­vet. Dub­bel­rum från cir­ka 3 500 kro­nor nat­ten. Hartswell, Ex­u­ma turquo­i­secay.com trum­pet­snäck­sal­lad. Twin Brot­hers är en fa­vo­rit. Där har du chan­sen att lug­na di­na ner­ver med en ”sky juice” – ko­kos­vat­ten, gin och li­me. Pot­ters Cay Dock Ro­ad/E. Bay Stre­et, Nassau twin­brot­hers­ba­ha­mas.com

Chat ’N’ Chill

En an­språks­lös bar som har bli­vit ett nöd­vän­digt mås­te i mång­as liv. Kän­nar­na dras dit för en tall­rik gril­lad fisk med fra­si­ga, hem­gjor­da pom­mes fri­tes och den in­hems­ka ölen. På sön­da­gar har gri­sen hu­vud­rol­len på me­nyn. Stoc­king Is­land 1 chat­nchill.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.