MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Bahamas -

Luk­ka Kai­ri

En av Nassaus mest om­su­sa­de re­stau­rang­er. Här ser­ve­ras läck­ra smårät­ter som är var­samt och or­dent­ligt tilla­ga­de. Inga kort­sik­ti­ga gen­vä­gar ut­an sma­ken står i fo­kus. Trev­lig service. Woodes Ro­gers Walk, Down­town Nassau luk­ka­ka­i­ri.com

Pot­ter’s Cay Fish Shacks

Skal­djurs­mark­na­den un­der bron till Pa­ra­di­se Is­land är den bäs­ta in­körspor­ten till na­tio­nal­rät­ten

ba­ha­ma­sjun­ka­noocar­ni­val.com

Ex­u­ma

Ön Ex­u­ma är be­lä­gen nord­ost om Nassau, om­kring fyr­tio mi­nu­ter med in­ri­kes­flyg. Mil ef­ter mil av prun­kan­de tro­pisk gröns­ka, oför­stör­da vi­ta sand­strän­der och tur­kos­blått vat­ten. Här finns ut­rym­me för så­väl dags­långa ut­flyk­ter som la­ta da­gar i häng­mat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.