FAK­TA

RES Travel Magazine - - Bahamas -

In­vå­na­re: Språk: Va­lu­ta:

(BSD).

Vi­sum:

Cir­ka 324 000. Eng­els­ka. Ba­ha­mans­ka dol­lar

Tids­skill­nad:

svensk vin­ter­tid: -5 tim­mar, svensk som­mar­tid: -6 tim­mar.

30 da­gar tu­ris­tvi­sum ges till svens­ka med­bor­ga­re vid an­komst ut­an ex­tra kost­nad.

Med kol­lek­tiv­tra­fik, men än­nu hell­re med pri­vat­chauf­för.

Ta dig runt:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.