– UT­AN ATT FLY­GA EL­LER ÅKA TÅG

HAN TÄN­KER BE­SÖ­KA AL­LA VÄRL­DENS LÄN­DER

RES Travel Magazine - - Transit -

THOR PE­DER­SEN SIK­TAR på att bli unik. Att be­sö­ka värl­dens al­la län­der har re­dan gjorts, men den 37-åri­ge dansken tän­ker gö­ra det ut­an att an­vän­da sig av va­re sig tåg el­ler flyg. I stäl­let har det bli­vit åt­skil­li­ga tim­mar i bil och på last­far­tyg för Pe­der­sen som i skri­van­de stund till­bring­at minst ett dygn i 121 län­der. Re­san har på­gått i snart tre år och han räk­nar med att fyl­la 40 år in­nan han når den ma­gis­ka siff­ran 197.

Dansken ska bli först i värl­den med att be­sö­ka al­la län­der ut­an att fly­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.