HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog har fått korn på ho­telltren­der­na som kom­mer att do­mi­ne­ra året som kom­mer, och pre­sen­te­rar dess­utom någ­ra av de mest in­tres­san­ta, nya ho­tell­öpp­ning­ar­na just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.