PACKA som en kung

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

RE­SA LÄTT ÄR ing­et för Sal­man bin Ab­dul Aziz. När den sau­dis­ke kung­en ny­li­gen chec­ka­de in sitt ba­gage för en re­pre­sen­ta­tions­tur­né i Asi­en stan­na­de vå­gen på 459 ton. I den kung­li­ga pack­ning­en åter­fanns bland an­nat två li­mousi­ner och ett par elekt­ris­ka his­sar. In­te hel­ler hans föl­je gick av för hac­kor. När­ma­re 1 500 per­so­ner häng­de med på re­san som på­gick un­der en må­nads tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.