VÄRLDENS DY­RAS­TE FRE­DAGS­MYS

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

KOBEBIFF, BELUGAKAVIAR, TRYFFEL och guld­flarn. Där har ni någ­ra av in­gre­di­en­ser­na i världens dy­ras­te taco. Rät­ten finns till­gäng­lig för den som bo­kat pre­si­dentsvi­ten på lyx­ho­tel­let Grand Ve­las Los Ca­bos och det till den nät­ta sum­man av 25 000 dol­lar. Som av en hän­del­se går tacon all­de­les ut­märkt ihop med en hutt tequi­la från Pa­sión Az­tecas 150 000-dol­lar­s­flas­ka. Det är i al­la fall re­kom­men­da­tio­nen från man­nen bakom ver­ket, Ju­an Li­ce­rio Al­ca­la. I skri­van­de stund har ing­en gäst sla­git till på er­bju­dan­det – var­ken med el­ler ut­an tequi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.