MYSTERIET MONA LISA LÖST

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

NU HAR VI ÄNTLIGEN fått svaret. Hon är glad, Mona Lisa. Mysteriet med det gåt­ful­la le­en­det har för­bryl­lat män­ni­skor i över 500 år, men nu slår fors­ka­re vid Frei­burgs uni­ver­si­tet fast att smi­let på Le­o­nar­do da Vin­cis mål­ning fak­tiskt är av det lyck­li­ga sla­get.

I de­ras stu­die fick tolv för­söks­per­so­ner tit­ta på nio svart­vi­ta bilder. En som fö­re­ställ­de ori­gi­na­let, fy­ra där Mona Lisa gjorts gla­da­re och fy­ra där hon såg mind­re glad ut. Bil­der­na vi­sa­des 30 gång­er var­de­ra i slump­mäs­sig ord­ning var­på per­so­ner­na fick sva­ra på hur de upp­fat­ta­de kvin­nan och he­la 97 pro­cent av gång­er­na an­sågs ori­gi­na­let va­ra glad. Ca­se clo­sed. Det me­nar i al­la fall det tys­ka fors­kar­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.