BRISTOL

Sät­ten att gö­ra Bristol be­römt har haft bå­de si­na mör­ka och lju­sa stun­der. I dag är den­na kust­nä­ra stor­stad i syd­väst­ra Eng­land en blomst­ran­de bo­hem­dröm med sant lo­kal­pat­ri­o­tis­ka in­vå­na­re. RES mö­ter en stad i full kon­trast, från still­sam by­käns­la i Clif­to

RES Travel Magazine - - Innehåll - Text: LARS COL­LIN Fo­to: MAU­RO RON­GI­O­NE

Bristol är en li­ten stad med myc­ket histo­ria. Syd­väst­ra Eng­lands störs­ta stad bju­der på svind­lan­de höj­der, hi­sto­ris­ka land­mär­ken och sto­ra kon­tras­ter. Den som vill roa sig blir hel­ler in­te be­svi­ken. I dag är Bristol en själv­stän­dig och blomst­ran­de bo­hem­dröm med sant lo­kal­pat­ri­o­tis­ka in­vå­na­re. Lars Col­lin är skri­ben­ten, Mau­ro Ron­gi­o­ne har fo­to­gra­fe­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.