4 måsten på Flores

RES Travel Magazine - - Innehåll -

1.BEVITTNA LIVS LEVANDE DRAKAR

I na­tio­nal­par­ken Ko­mo­dos vack­ra regn­skog le­ver om­kring 2 500 ex­em­plar av värl­dens störs­ta öd­la, ko­mo­do­va­ra­nen. Här finns även en upp­sjö av and­ra ar­ter och tack va­ra det uni­ka djur- och växt­li­vet är par­ken upp­satt på Une­scos världs­arv­lis­ta se­dan 1986.

2.SOLA PÅ RO­SA SAND

Pink Be­ach är pre­cis vad det lå­ter som – en skär strand. Fe­no­me­net ro­sa sand finns ba­ra på ett få­tal plat­ser på jor­den och på Flores hit­tar du en av dem. Färg­glatt är det även un­der ytan här. Pink Be­achs vack­ra ko­rall­rev loc­kar snorkla­re och dy­ka­re från he­la värl­den.

3. VANDRA PÅ VACK­RA PADAR

Grö­na kul­lar, blått vat­ten och en fan­tas­tisk ut­sikt över den in­do­ne­sis­ka övärl­den. Ön Padar är den per­fek­ta plat­sen att för dig som gil­lar att vandra.

4. UPPTÄCK DE FÄRGGLADA SJÖARNA

Röd blir till blått. Svart till vitt – vatt­net i ber­get Ke­li­mutus tre sjö­ar skif­tar stän­digt färg och sägs be­sit­ta ma­gis­ka kraf­ter. En na­turupp­le­vel­se ut­an dess li­ke!

Ta dig dit: Flyg från an­ting­en Jakar­ta el­ler Ba­li. Det för­ra tar två och en halv tim­me, det se­na­re om­kring en tim­me och en kvart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.