JENNIFER HELLSTRÖM

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

Jennifer lä­ser sista ter­mi­nen av jour­na­li­stik och mul­ti­me­dia vid Sö­der­törns Hög­sko­la och gör just nu sin sista prak­tik på RES. Re­sor är nå­got som lig­ger Jennifer varmt om hjär­tat och hon vill gär­na in­spi­re­ra and­ra till att resa. Italien är ett av hen­nes fa­vo­rit­län­der – där har hon bott i ett drygt år och hon pra­tar fly­tan­de ita­li­ens­ka. Nya Ze­e­land fast­na­de hon för un­der en back­pac­king­re­sa tack va­re dess häf­ti­ga natur och för att det finns många sa­ker att gö­ra för även­ty­ra­ren. Som­ma­rens re­sor går till Italien och Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.