Sko­ji­gas­te sta­ten

RES Travel Magazine - - Transit -

NEVADA ÄR DEN ro­li­gas­te del­sta­ten i USA. Det har den ame­ri­kans­ka saj­ten Wal­let­hub nu sla­git fast. Med hjälp av 22 oli­ka va­ri­ab­ler, som an­ta­let re­stau­rang­er, bi­o­gra­fer och golf­ba­nor per in­vå­na­re, be­döm­des de 50 del­sta­ter­na ut­i­från hur ro­li­ga de är att va­ra i. Ne­va­das trumf på hand, om ut­tryc­ket tillåts, var för­stås Las Ve­gas och dess mytomspun­na natt­liv, men även det var­ma väd­ret samt den lå­ga pris­ni­vån pre­mi­e­ra­des. South Da­ko­ta och Co­lo­ra­do följ­de när­mast på lis­tan och all­ra trå­ki­gast, ja det är det tyd­li­gen i Mis­sis­sip­pi.

Nevada blev ny­li­gen ut­nämd till den ro­li­gas­te sta­ten i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.