BA­RA EN BANAN

RES Travel Magazine - - Transit -

GLUTENFRITT? VARSÅGOD, HÄR har du kniv, gaf­fel och – en banan. Me­dan öv­ri­ga pas­sa­ge­ra­re sat­te tän­der­na i en klas­sisk eng­elsk fru­kost fick glu­te­nal­ler­gi­kern Mar­tin Pa­vel­ka nöja sig med en frukt på mor­gon­fly­get från To­kyo till Syd­ney. Vis­ser­li­gen in­te fy skam på ett låg­pris­flyg nu­för­ti­den, men Pa­vel­ka ha­de pung­at ut mot­sva­ran­de 14 000 svens­ka kro­nor för sin bil­jett från London till Austra­li­en med All Nip­pon Air­ways. Den av­slu­tan­de ni­o­tim­mar­se­tap­pen från To­kyo blev en hung­rig histo­ria kon­sta­te­ra­de Pa­vel­ka krasst i Eve­ning Stan­dard:

– Ba­na­nen var de­fi­ni­tivt glu­ten­fri, men sär­skilt mätt blev jag ju in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.