Cykling på Kuba

– på två hjul ge­nom natur, kul­tur och histo­ria

RES Travel Magazine - - Transit -

I Ha­van­na do­mi­ne­rar färgglada ko­lo­ni­al­hus och ame­ri­kans­ka fem­ti­o­tals­bi­lar, lands­byg­den er­bju­der gröns­kan­de land­skap och spän­nan­de kul­tur. Vi cyklar i be­hag­ligt tem­po och i små grup­per. Cy­kel­tu­rer­na går längs vid­sträck­ta be­tes­mar­ker och ge­nom by­ar och stä­der dit få be­sö­ka­re hit­tar. Kuba kitt­lar sin­ne­na, för­bryl­lar och gri­per tag i oss be­sö­ka­re på ett oför­klar­ligt sätt. In­te minst för att lan­det är så vac­kert. Re­dan Co­lum­bus be­skrev ön som ”det vack­ras­te land­skap som nå­gon­sin kan ses”. Väl­kom­men med på en cy­kel­re­sa som be­rör.

Höjd­punk­ter

Världs­arvs­sta­den Trini­dad Sal­sa­kurs Las Ter­ra­zas och na­tur­skö­na So­roa Vack­ra Viña­les­da­len Kul­tursta­den Ha­van­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.