VIRTUELL DRINKUPPLEVELSE I LONDON

RES Travel Magazine - - Transit -

I BAREN PÅ hotellet One Ald­wych i London blir du ta­gen till de skots­ka hög­län­der­na och till­ba­ka när du be­stäl­ler drin­ken Ori­gin. Whis­kyd­rin­ken ser­ve­ras med en ski­va apel­sin – och ett par VR-glas­ö­gon, hör­lu­rar och för­kla­ring­en att du kom­mer att gö­ra en resa till drin­kens ur­sprung. Först tas du till des­til­le­ri­et där whiskyn lag­ras och se­dan till korn­fäl­ten och vat­ten­käl­lan, för att där­ef­ter fly­ga över hög­län­der­na och slut­li­gen lan­da till­ba­ka i baren. När du tar av dig glas­ö­go­nen står drin­ken fram­för dig. Det står ing­et på vår me­ny om den vir­tu­el­la re­san, men vi ger en led­tråd när vi skri­ver ”ta en tur till hög­län­der­na”, sä­ger bar­ten­dern och ska­pa­ren av drin­ken, Pedro Pau­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.