BRITTERNA FÅR NYA MYNT

RES Travel Magazine - - Transit -

STOR­BRI­TAN­NI­ENS ENPUNDSMYNT byts ut och får ny de­sign. Den främs­ta an­led­ning­en är att det gam­la myn­tet är för lätt att för­fals­ka. The Royal Mint, fö­re­ta­get som präg­lar de brit­tis­ka myn­ten, miss­tän­ker näm­li­gen att så många som var tret­tion­de mynt av den valö­ren kan va­ra oäk­ta. Det nya myn­tet, som ska va­ra det mest svår­för­fals­ka­de i värl­den, be­står av två oli­ka me­tal­ler och har en tolv­kan­tig form.

Myn­tets ena si­da pryds av brit­tisk flo­ra i form av eng­elsk ros, skotsk tis­tel, wa­le­sisk pur­jo­lök och ir­ländsk fyrklö­ver. Den mot­sat­ta si­dan har ett por­trätt av drott­ning Eli­sa­beth.

De gam­la myn­ten är gil­ti­ga i han­deln fram till den 15 ok­to­ber 2017, men kan lö­sas in på ban­ker även ef­ter det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.