TIDSMASKIN

RES Travel Magazine - - Transit -

ÄNTLIGEN GÅR DET att resa till­ba­ka i ti­den – när­ma­re be­stämt till Paris år 1862. Tre tids­ma­ski­ner i form av VR-te­leskop har näm­li­gen in­stal­le­rats på oli­ka plat­ser i sta­den. Den som tit­tar in i ett av dem ser lastprå­mar och fis­ketrå­la­re vid Se­i­nes strän­der och dros­kor som rul­lar fram på kul­ler­stens­ga­tor. Sce­ner­na ac­kom­pan­je­ras av lju­det av då­ti­dens ga­tu­för­säl­ja­re och vik­ti­ga land­mär­ken pe­kas ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.