PROVOCERANDE PAJIGT

RES Travel Magazine - - Hotellexperten -

DET ÄR NÅ­GOT med Berlin. På ett sätt så oer­hört pro­gres­sivt och mo­dernt, jag tän­ker såklart på en klubb- och konst­scen i världs­klass. På sam­ma gång li­tet tön­tigt. Bland an­nat den här da­te­ra­de fä­bles­sen för de­ka­dens. Hur som helst så har vi sett fram emot öpp­ning­en av Pro­voca­teur Ho­tel. Ja, pre­cis, du hör ju, nam­net an­spe­lar på pre­cis det­ta, att för­sö­ka kitt­la li­te på ett sätt som mest lik­nar ta­fatt ton­årstaf­san­de. Men det kän­des än­då som att det skul­le kun­na fun­ka i Berlin med ett par­ty­ho­tell till bra pris med li­te he­do­nis­tiskt te­ma. Och hotellet i sig är det ing­et fel på. Centralt. Gans­ka snyggt om man gil­lar det mur­ri­ga. Pris­värt. Men det kan ty­värr än­då in­te re­kom­men­de­ras in­nan de tar ner den provocerande us­la hem­si­dan. Kvin­nor i un­der­klä­der som kry­per om­kring med tom blick bland sam­metskud­dar och gub­bar i ko­stym som rö­ker ci­garr. Her­re­gud så pajigt. Skratt­re­tan­de un­ken sex­ism för att säl­ja ho­tell­rum. Gör om. Gör rätt. Un­der ti­den fort­sät­ter den här mål­grup­pen att bo på 25 Hours Bi­ki­ni Berlin. pro­voca­teur-ho­tel.com 34 RES 25hours-ho­tels.com

Tänk om Pro­voca­teurs hem­si­da kun­de va­ra li­ka clas­sy som ho­tel­lets kor­ri­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.