SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - Guide Ibiza -

In­vå­na­re: Cir­ka 100 000 in­vå­na­re. Språk: Ka­ta­lans­ka och spans­ka. Va­lu­ta: Eu­ro. Ta dig dit: SAS star­tar di­rekt­flyg till Ibi­za sommaren 2017. Ta dig runt: Det finns bra bus­s­kom­mu­ni­ka­tion, men många väl­jer än­då hyr­bil för max­i­mal flex­i­bi­li­tet. Tänk på att det är ont om par­ke­rings­plat­ser i hög­sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.