SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Ibiza -

Las Da­li­as

Hip­pi­e­mark­na­den Las Da­li­as i Sant Car­les är ett 1980-tals­fe­no­men med röt­ter­na långt ne­re i 1960-ta­lets hip­pi­e­kul­tur som har star­ka­re drag­nings­kraft än nå­gon­sin. Var­je lör­dag trängs urin­vå­na­re och tu­ris­ter fram­för de knap­pa två­hund­ra stånd som sa­lu­för mat, klä­der, smyc­ken och an­nat. Vill man gö­ra fynd ska man kom­ma ti­digt, men det är fak­tiskt möj­ligt att pru­ta även läng­re upp på da­gen. För­ra året till­de­la­des Las Da­li­as Ba­le­a­rer­nas sto­ra tu­rist­pris för sitt ena­stå­en­de bi­drag till öar­nas image. Är du trött ef­ter shop­pingrun­dan re­kom­men­de­ras ett be­sök på den le­gen­da­ris­ka baren Can Ani­ta mitt in­ne i byn. Las Da­li­as, Sant Car­les las­da­li­as.es

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.