MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Guide Bristol -

The Ox

Känt bland Bri­stol­bor­na som stans kanske mest om­tyck­ta stek­hus och cock­tail­bar på vi­bre­ran­de Corn Stre­et. På The Ox, som hit­tas en trap­pa ner till Com­mer­ci­al Rooms, ser­ve­ras de saf­ti­gas­te ste­kar. Den som är svag för en klas­sisk sun­day ro­ast bör hit­ta hit en sön­dags­ef­ter­mid­dag när rät­ten ac­kom­pan­je­ras av Bloody Ma­rys. 43 Corn Stre­et the­ox­bri­stol.com

The Glass Bo­at

Svens­ke Ar­ne Ring­ner är ett väle­ta­ble­rat namn i Bri­stols krog­liv. The Glass Bo­at var det förs­ta re­stau­rang­pro­jekt som han bor­da­de och blev snabbt pop­pis, in­te minst bland sta­dens långlun­cha­re. Fint och väl­la­gat med fram­förallt fran­skin­spi­re­rat på me­nyn, me­dan den fly­tan­de mil­jön på en båt i flo­den Avon känns otip­pat ic­ke­tu­ris­tig. Welsh Back glass­bo­at.co.uk

The Milk Thist­le

Snyg­gas­te baren i Bristol är onek­li­gen den allt an­nat än tag­gi­ga The Milk Thist­le med fi­nas­te för­buds­tids­fe­e­ling. På fy­ra små vå­nings­plan sjun­ker man snabbt ner till­sam­mans med en väl­kom­po­ne­rad cock­tail i mys­mur­ri­ga lä­der­sof­for och få­töl­jer med pa­ti­na. Var­ken ga­tu­num­mer el­ler skylt på dör­ren, frå­ga ef­ter den hi­sto­ris­ka bygg­na­dens namn: Qu­ay He­ad House. Col­ston Avenue mil­k­t­hist­lebri­stol.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.