SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Bristol -

Li­do

Ta se­mes­ter från se­mestern med en sval­kan­de sim­tur i det­ta vik­to­ri­ans­ka bad­tem­pel i stads­de­len Clif­ton Vil­lage. Av­slu­ta med mas­sage, pool­liv, prakt­mid­dag el­ler par­ty på Li­dos pris­ vin­nan­de krog el­ler ta­pas­bar. Oak­fi­eld Pla­ce li­dobri­stol.com

Whe­re theWall

Stans mest ini­ti­e­ra­de po­pu­lär­kul­tur­vand­ring­ar är ett mås­te för den som är det mins­ta in­tres­se­rad av ga­tu­konst och graf­fiti. Guid­ning­en i Bri­stol­föd­de Bank­sys mu­ra­la spår ban­kar för­stås ex­tra hårt. whe­ret­he­wall.com

Bristol Har­bour Fes­ti­val

Utom­hus­fes­ti­val i Bri­stols hamn­om­rå­de 21–23 ju­li med fritt in­trä­de till al­la ar­range­mang: mu­sik, dans, cir­kus – och för­stås mäng­der med mat och dryck. Fes­ti­va­len grun­da­des re­dan 1971 av någ­ra små­båtsä­ga­re i Har­bour­si­de. I dag möts 250 000 be­sö­ka­re un­der en week­end. bri­stol­har­bour­fes­ti­val.co.uk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.