Afrika

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Läng­tar du ef­ter det ul­ti­ma­ta af­ri­kans­ka även­ty­ret? So­va un­der bar him­mel på ett buss­tak, åka på sa­fa­ri, kän­na var­ma vin­dar och sval­kan­de bad på Zan­zi­bars vi­ta strän­der? På vår klas­sis­ka Afri­ka­re­sa kan du stif­ta be­kant­skap med allt från vit­haj och ping­vi­ner till vil­da le­jon och ele­fan­ter. Vi mö­ter lo­kal­be­folk­ning­en längs re­san och du kan bå­de få vän­ner för li­vet och pro­va ad­re­nal­instin­na även­tyr som bun­gyjump vid Victo­ri­a­fal­len el­ler fall­skärms­hopp­ning över na­mi­bis­ka ök­nen.

Syd­af­ri­ka-Kenya

Via Na­mi­bia, Bots­wa­na, Zim­babwe, Zam­bia, Ma­lawi & Zan­zi­bar 5 nov 2017 och 11 jan 2018, 8,5 vec­kor, 39 900:Re­san kan de­las.

Höjd­punk­ter

* Vit­hajs­dyk * Victo­ri­a­fal­len * Zan­zi­bar * Sa­fa­ri * Värl­dens älds­ta öken * Kapsta­den

Syd­af­ri­ka-Tan­za­nia

Via Na­mi­bia, Bots­wa­na, Zim­babwe, Zam­bia & Ma­lawi. 5 nov 2017, 6 vec­kor, 29 900:-

Zim­babwe-Kenya

Via Zam­bia, Ma­lawi, Tan­za­nia & Zan­zi­bar. 2 dec 2017, 5 vec­kor, 28 400:-

Syd­af­ri­ka-Zim­babwe

Via Na­mi­bia & Bots­wa­na. 5 nov 2017, 5 vec­kor, 27 900:-

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.