Vå­ra re­sor går un­ge­fär sam­ma da­tum var­je år

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Ma­roc­ko runt

15 sep 2017, 15 da­gar, 21 900:15 sep 2018, 15 da­gar, 21 900:

Ho­tell­bo­en­de.

Syd­öst­af­ri­ka

Syd­af­ri­ka, Le­sot­ho, Swa­zi­land, Bots­wa­na, Zim­babwe & Moçam­bi­que. 10 mars 2018, 6 vec­kor, 34 900:-

Syd­af­ri­ka-Swa­zi­land

Via Le­sot­ho. 10 mars 2018, 4 vec­kor, 26 900:-

Syd­af­ri­ka-Moçam­bi­que

Via Bots­wa­na & Zim­babwe. 1 april 2018, 19 da­gar, 25 900:-

NYHET! Fa­mil­je­re­sa i Syd­af­ri­ka

22 dec 2017, 17 da­gar, 25 900:Barn­ra­batt: 4 000-5 000 kr

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.