Ame­ri­ka

Gil­lar du ex­o­tis­ka även­tyr? Med oss kan du även dy­ka ner i Blue Ho­le i Be­li­ze, dy­ka upp i en mex­i­kansk may­a­py­ra­mid, dan­sa till reg­gae­to­ner i Ja­mai­ca el­ler ut­fors­ka den dju­pas­te djung­eln i Colom­bia på väg mot den för­lo­ra­de sta­den.

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Cos­ta Ri­ca

25 nov 2017, 20 da­gar, 29 900:-

Pa­na­ma-Mex­i­ko

Via Cos­ta Ri­ca, Ni­ca­ra­gua, El Sal­va­dor, Hon­du­ras, Gu­a­te­ma­la & Be­li­ze. 15 jan 2018, 5 vec­kor, 40 900:Till­val Kuba, 17 feb, 8 da­gar, 13 900:-

Chi­le-Pe­ru

Via Ar­gen­ti­na & Bo­li­via. 21 mars 2018, 5 vec­kor, 32 900:-

Bra­si­li­en-Pe­ru

31 jan 2018, 6 vec­kor, 37 900:-

NYHET! Bra­si­li­en runt

4 nov 2017, 23 da­gar, 29 900:-

NYHET! Jul & ny­år i Colom­bia

20 dec 2017, 18 da­gar

Pe­ru runt

11 april 2018, 18 da­gar, 24 900:-

Ja­mai­ca, Kuba & Cu­raçao

4 april 2018, 26 da­gar, 38 900:-

NYHET! Colom­bia & Pa­na­ma

21 april 2018, 20 da­gar, 37 900:-

Till­val till re­sor­na: Ecu­a­dor-Bra­si­li­en, Ecu­a­dor-Pe­ru, Pe­ruB­ra­si­li­en, Pe­ru runt, Chi­le-Pe­ru & Pe­ru runt 50+.

Ga­la­pa­gos

Till­val till re­sor­na: Ecu­a­dor-Bra­si­li­en & Ecu­a­dor-Pe­ru.

Påskön

Till­val till re­san: Chi­le-Pe­ru.

Bra­si­li­en-Chi­le

Via Ar­gen­ti­na. 27 jan 2018, 7 vec­kor, 36 900:- Bra­si­li­en-Ar­gen­ti­na 27 jan 2018, 3 vec­kor, 22 900:-

Ar­gen­ti­na-Chi­le

10 feb 2018, 5 vec­kor, 26 900:-

Jul & ny­år i Kuba

20 dec 2017, 18 da­gar, 32 900:20 dec 2018, 18 da­gar, 32 900:-

Ecu­a­dor-Bra­si­li­en

Via Pe­ru, Bo­li­via, Ar­gen­ti­na & Pa­ra­gu­ay. 29 nov 2017, 8 vec­kor, 41 900:29 nov 2018, 8 vec­kor, 41 900:-

Ecu­a­dor-Pe­ru

29 nov 2017, 4 vec­kor, 26 900:29 nov 2018, 4 vec­kor, 26 900:-

Pe­ru-Bra­si­li­en

Via Bo­li­via, Ar­gen­ti­na & Pa­ra­gu­ay. 19 dec 2017, 5 vec­kor, 32 900:19 dec 2018, 5 vec­kor, 32 900:-

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

När um­gicks du med ett sjö­le­jon se­nast? Häng med oss på sy­da­me­ri­kans­ka även­tyr bland may­ain­di­a­ner och fot­boll­säls­kan­de bra­si­li­a­na­re. Åk ut till vas­sö­ar, upp i An­der­na, ut i sal­tök­nen och lan­da se­dan på Co­paca­ba­na för sol, bad och en läs­kan­de drink.

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.