Oce­a­ni­en 50+

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Om du grä­ver en grop till­räck­ligt djup, var ham­nar du då? I Sto­ra bar­riär­re­vet kanske, vid Sid­neys ope­ra­hus, i en opal­gru­va, på Ay­ers Rock el­ler på en gla­ciär i Nya Ze­e­land? Or­kar du in­te grä­va så följ med oss flyg­vä­gen. Då får du dess­utom gott säll­skap och allt boende. Även om det kal­las Down Un­der så är det rik­ti­ga höj­dar­re­sor som er­bjuds.

Austra­li­en 50+

11 feb 2018, 6 vec­kor, 43 900:-

Nya Ze­e­land 50+

14 jan 2018, 4 vec­kor, 38 900:-

Nya Ze­e­land & Austra­li­en 50+

14 jan 2018, 10 vec­kor, 67 900:-

De­lad gläd­je är dub­bel gläd­je

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.