Ak­ti­va re­sor

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Har du svårt att slapp­na av trots att du är le­dig? Inga pro­blem, du är in­te en­sam. Vi har fle­ra re­sor där du i gott säll­skap får sli­ta på cy­kel­pe­da­ler­na, kän­na blod­smak i mun­nen och läng­ta ef­ter skav­sår. I ba­ga­get med­föl­jer även vy­kortsvack­ra vy­er och sa­liv­kitt­lan­de sma­kupp­le­vel­ser.

Jul & ny­år med vand­ring i Sri Lan­ka

22 dec 2017, 17 da­gar, 28 900:22 dec 2018, 17 da­gar, 28 900:-

Ny resrutt! Ki­li­manja­ro

16 aug 2017, 11 da­gar, 31 900:18 dec 2017, 11 da­gar, 31 900:16 jan 2018, 11 da­gar, 31 900:14 aug 2018, 11 da­gar, 31 900:Till­val Zan­zi­bar: 5 da­gar, 5 000:-

Dans­re­sa till Kuba

30 okt 2017, 15 da­gar, 23 900:30 okt 2018, 15 da­gar, 23 900:-

Vand­rings­re­sa till Keb­ne­ka­i­se

28 ju­li 2017, 10 da­gar, 10 900:-

Kro­a­tis­ka övärl­den trä­nings­re­sa

1 ju­li 2018, 8 da­gar, 13 900:-

Ibland mås­te man ut­ma­na sig själv för att kän­na att man le­ver

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.