50+re­sor

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

Visst blir go­da vi­ner bätt­re med åren? Att resa och upp­le­va även­tyr till­sam­mans har ing­en ål­ders­gräns. Men ibland är det ju skönt att um­gås med män­ni­skor som har mer livs­er­fa­ren­het än and­ra. Sam­ma även­tyr som på al­la and­ra re­sor, li­ka ro­ligt men möj­li­gen aning­en bätt­re – så be­skrivs 50+ re­sor­na.

In­do­ki­na 50+

Vi­et­nam, Kam­bod­ja, La­os & Thai­land. Till­val: Bur­ma. 28 nov 2017, 6 vec­kor, 37 900:28 nov 2018, 6 vec­kor, 37 900:-

Cy­kel­re­sa i Vi­et­nam 50+

30 okt 2017, 20 da­gar, 28 900:6 nov 2017, 20 da­gar, 28 900:30 okt 2018, 20 da­gar, 28 900:6 nov 2018, 20 da­gar, 28 900:-

Cykling & vand­ring i Bur­ma & Thai­land 50+

5 feb 2018, 19 da­gar, 32 900:-

Run­d­re­sa i Sri Lan­ka 50+

18 okt 2017, 17 da­gar, 25 900:18 okt 2018, 17 da­gar, 25 900:-

Syd­af­ri­ka-Na­mi­bia 50+

14 okt 2018, 3 vec­kor, 30 900:-

Syd­cen­tral­af­ri­ka 50+

Zim­babwe, Syd­af­ri­ka, Swa­zi­land & Le­sot­ho. 10 okt 2017, 32 da­gar, 31 900:10 okt 2019, 32 da­gar, 31 900:-

Ny­års­sa­fa­ri & Zan­zi­bar 50+

Kenya, Tan­za­nia & Zan­zi­bar. 28 dec 2017, 19 da­gar, 27 900:28 dec 2018, 19 da­gar, 27 900:-

NYHET! Cy­kel­re­sa i Cos­ta Ri­ca 50+

25 jan 2018, 21 da­gar

Pe­ru runt 50+

24 okt 2017, 25 da­gar, 27 900:24 okt 2018, 25 da­gar, 27 900:-

Cy­kel­re­sa i Kuba 50+

12 nov 2017, 16 da­gar, 30 900:17 feb 2018, 16 da­gar, 30 900:-

Mex­i­ko-Pa­na­ma 50+

Via Be­li­ze, Gu­a­te­ma­la, Hon­du­ras, El Sal­va­dor, Ni­ca­ra­gua & Cos­ta Ri­ca. 24 feb 2018, 5 vec­kor, 40 900:Till­val Kuba: 17 feb, 8 da­gar, 13 900:-

Även­tyr för oss mitt i li­vet

Se webb­plat­sen för upp­da­te­ra­de da­tum och pri­ser • Flyg in­går i al­la re­sor • Flyg­skat­ter till­kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.