ROM

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Stor ci­ty­gui­de som dess­utom finns i dub­bel stor­lek på RES.se. Här hit­tar du tip­sen bort­om Co­los­se­um och Fon­ta­na di Tre­vi, en gui­de för dig som re­dan va­rit i Rom bå­de en och två gång­er. Re­stau­rang­er­na det snac­kas om just nu, ba­rer­na med bäs­ta drin­kar­na, de smar­tas­te ut­flyk­ter­na, de skö­nas­te ho­tel­len och den mest ini­ti­e­ra­de shop­ping­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.