ROTTERDAM

Eko­lo­gis­ka vi­sio­ner, lek­full ar­ki­tek­tur och en krogscen som ba­ra blir bätt­re och bätt­re. Rotterdam är redo att ge Amsterdam en match om tu­ris­ter­na.

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: DAVID GRUDD Foto: CAROLINE NYMAN

Den ne­der­länds­ka sta­den ska­kar av sig ryk­tet som ruf­fig hamn­stad och vi­sar upp ett nytt fräscht an­sik­te. Här fro­das start up-fö­re­tag, nya ge­ne­ra­tio­ner af­färsid­ka­re, krö­ga­re och ba­ris­tor med nytänk. Konst­nä­rer, bo­he­mer, kre­a­tö­rer och de­sig­ners – många är de som kre­a­ti­va en­tu­si­as­ter som blåst nytt liv i Rotterdam. Vi har adres­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.