EMMA MATTSSON

RES Travel Magazine - - MEDARBETARE OCH LEDARE -

Om fo­to­graf Emma Mattsson får väl­ja själv åker hon gär­na till en plats om­ring­ad av höga berg, el­ler till ett fjäll med oänd­li­ga vid­der. Helst med ba­ra en ryggsäck med det ab­so­lut nöd­vän­di­gas­te, men all­tid med sin ka­me­ra. I det­ta num­mer av RES har hon be­sökt en nå­got gömd del av Grekland, långt från det tur­ko­sa ha­vet och de ka­rak­te­ris­tis­ka vit­kal­ka­de små hu­sen. Från den dju­pa ur­sko­gen är det vär­men från de ge­ne­rö­sa män­ni­skor­na hon möt­te som hon tar med sig hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.