Trä­ning i stäl­let för bar­run­da

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

GLÖM ATT SEMESTERN är en tid för av­kopp­ling och de­ka­dens. Unga re­se­nä­rer skip­par fes­ten på semestern och tar sig hell­re ett trä­nings­pass. Åt­minsto­ne om man ska tro en ny un­der­sök­ning som Ho­tels.com gjort bland si­na kun­der. 80 pro­cent av de till­frå­ga­de mel­lan 18 och 35 år sva­ra­de att hål­la for­men är det vik­ti­gas­te på se­mester­re­san. Den här tren­den har även smit­tat av sig bild­mäs­sigt – wel­fi­en er­sät­ter sel­fi­en och man vill hell­re skry­ta med en bild från gym­met än från sol­sto­len. Att det finns trä­nings­möj­lig­he­ter på ho­tel­let är dess­utom vik­ti­ga­re än re­stau­rang­ut­bu­det för des­sa mil­len­ni­als.

Mil­len­ni­als vill hell­re trä­na än fes­ta på semestern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.