HAR DU 25 MIL­JO­NER ÖVER…

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

… OCH ALL­TID DRÖMT om att äga en lusty­acht kan det här va­ra nå­got för dig. Sve­ri­ge ska bli test­mark­nad för ett pro­jekt in­om del­nings­e­ko­no­min – som AirBnB och Uber – fast i det högs­ta lyx­seg­men­tet. Se­a­net he­ter fö­re­ta­get som er­bju­der van­li­ga svens­ka mul­ti­mil­jo­nä­rer möj­lig­he­ten att le­va som en mil­jar­där. Ge­nom att de­la på en 29­me­ter­sy­acht värd 100 mil­jo­ner, kan du åt­nju­ta upp­le­vel­sen för ba­ra 25 mil­jo­ner – per år. Då får du till­gång till fly­te­ty­get sju vec­kor per år. Drifts­kost­nad på 1,2 mil­jo­ner kro­nor till­kom­mer år­li­gen, men då in­går ju fak­tiskt även pri­vat kock och en be­sätt­ning på fy­ra per­so­ner. Som hit­tat? se­a­netco.eu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.