ÖL FÖR HÖGA HÖJDER

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

PÅ 10 000 METERS höjd fun­ge­rar vå­ra smaklö­kar an­norlun­da än ne­re på mar­ken. Där­för har fle­ra flyg­bo­lag ta­git fram hög­höjds­mat sär­skilt an­pas­sad för ätas up­pe i luf­ten. Dryc­kes­fron­ten har det dock va­rit säm­re ställt med. Tills nu, när Hong­kong­ba­se­ra­de Cat­hay Pa­ci­fic lan­se­rar Bet­sy Be­er – ett öl som är döpt ef­ter bo­la­gets förs­ta flyg­plan och som ska smaka som all­ra bäst på hög höjd. Bet­sy Be­er, som bland an­nat in­ne­hål­ler ho­nung och fruk­ten long­an, kom­mer till en bör­jan att säl­jas på flyg­ning­ar mel­lan Hong­kong och Stor­bri­tan­ni­en.

Bet­sy Be­er sma­kar bäst på 10 000 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.