Gra­tis över­allt?

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

VIS­SA BEGREPP BE­TY­DER oli­ka sa­ker för oli­ka män­ni­skor. All­in­clu­si­ve är ett av dem, det fick en ta­ver­naä­ga­re på Rho­dos ny­li­gen er­fa­ra, rap­por­te­rar gre­kis­ka Di­mo­kra­ti­ki. När ett brit­tiskt par ätit upp sin mid­dag klev de ut från re­stau­rang­en ut­an att be­ta­la var­på äga­ren skyn­da­de ef­ter för att frå­ga om det in­te var nå­got de ha­de glömt. In­te alls, me­na­de pa­ret, och hän­vi­sa­de till att de min­sann bo­kat ett all­in­clu­si­ve­pa­ket.

– Det är var­ken förs­ta el­ler sista gång­en folk tror att det gäl­ler på he­la ön, suc­ka­de re­stau­rang­ä­ga­ren upp­gi­vet.

Han fick dock si­na peng­ar till slut.

”All in­clu­si­ve” är ett tolk­nings­bart begrepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.