47

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

…ÅR. SÅ GAMMALT är värl­dens älds­ta pas­sa­ge­rar­plan som fort­fa­ran­de är i bruk. Pla­net i frå­ga är en Bo­e­ing 737 som lyf­te för förs­ta gång­en 1970, då un­der Air Ca­li­for­ni­as flagg. I dag till­hör det Air­fast In­do­ne­si­as flot­ta och fly­ger in­ri­kes in­om Indonesien. En­ligt sta­tistik från Air­fle­ets är det åt­ta plan från 1970­ta­let som fort­fa­ran­de an­vänds till pas­sa­gerar­tra­fik – tre av dem till­hör asi­a­tis­ka flyg­bo­lag och två var­de­ra nor­da­me­ri­kans­ka samt af­ri­kans­ka. Det åt­ton­de ägs av ve­ne­zu­e­lans­ka Ve­ne­zo­la­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.