KAPSTADEN

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Skönt kli­mat, långa strän­der, fan­tas­tis­ka re­stau­rang­er, schyss­ta ho­tell och häf­ti­ga upp­le­vel­ser. Och där­till ing­en jet­lag. Kapstaden har en charm som få lyc­kas sät­ta fing­ret på or­dent­ligt och det är egent­li­gen först när man har sett, klämt, känt och upp­levt sta­den själv som man för­står vad al­la hyll­ning­ar hand­lar om. Här är ci­ty­gui­den som tar dig till de rät­ta stäl­le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.