NEW YORK

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Glöm al­la hy­pa­de om­rå­den och hy­ste­risk shop­ping. RES gui­dar dig till häf­ti­ga upp­le­vel­ser i New York att min­nas länge – från gi­gan­tisk glas­konst­verk­stad i Broo­klyn, piz­za­kurs och teck­nings­sko­la hem­ma hos konst­nä­rer till få­gel­skåd­ning mitt i Man­hat­tan. Ing­en är för kna­sigt el­ler för ud­da i New York. Vår kor­re Ar­got Mu­re­li­us har kol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.