TRANSIT

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Här hit­tar du stort och smått från värl­dens al­la hörn. Var­för bör du skyn­da till Istan­bul? Ska bi­so­nox­ar flyt­ta in på flyg­plat­sen i Den­ver? Var lig­ger värl­dens bäs­ta bar? Vem vill bli av med si­na Miche­lin­stjär­nor? Var­för tar Färö­ar­na upp kam­pen med Google – igen? Sva­ren på des­sa frå­gor och än­nu mer får du på des­sa si­dor. En på­se gott och blan­dat à la RES helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.