Hej!

RES Travel Magazine - - Grekland -

Jag he­ter El­la Rustad och har job­bat på Kenzan Tours se­dan 2006. Ett av mi­na spe­ci­al­om­rå­den är skräd­dar­syd­da re­sor till Costa

Rica. Un­der mi­na re­sor dit har jag lärt kän­na lan­det och vet vad som finns att se och upp­täc­ka där. Oav­sett om ni är in­tres­se­ra­de av na­tur, även­tyr el­ler sol och bad kan jag skräd­dar­sy er dröm­re­sa till Costa Rica. Vill du ve­ta mer, ring mig på 021-18 16 17 el­ler kom för­bi vår re­se­by­rå i Väs­terås. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.