HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog slår ett slag för det tra­di­tio­nel­la lyx­ho­tel­let från förr och drömmer sig bort till Le­o­nar­do DiCapri­os rakt ige­nom eko­lo­gis­ka ho­tell på Be­li­ze.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.