Lang­ley Re­sort Fort Royal

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Fort Royal Re­sort fi­rar 10 år på Gu­a­de­lou­pe och vi äls­kar bland­ning­en av paradiset och även­ty­ret! På Fort Royal Re­sort bor du av­skilt på en halvö, om­gi­ven av hav och regn­skog. Re­sor­ten er­bju­der det mesta för en ak­tiv och av­kopp­lan­de se­mes­ter. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.