ICON Ro­setó

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Det här mini­pa­lat­set i gam­la stan i Pal­ma öpp­na­de ti­di­ga­re i år och är den Madrid­ba­se­ra­de ho­tell­grup­pen Icons förs­ta ho­tell på ön. Här finns 34 rum som om­slu­ter den sö­ta in­ner­går­den där en im­po­ne­ran­de ver­ti­kal träd­gård täv­lar om upp­märk­sam­he­ten med den övriga in­red­ning­en som man har för­sökt be­va­ra i ori­gi­nalut­fö­ran­de i störs­ta möj­li­ga ut­sträck­ning. På ta­ket lig­ger en tak­ter­rass med en li­ten pool – all­tid ett plus. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt. pe­tit­pa­la­ce. com

Icon Ro­setó har lju­sa smak­ful­la rum med per­fekt lä­ge mel­lan Pa­seo del Bor­ne och las Ram­blas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.