JAKTEN på den bil­li­gas­te ho­tell­nat­ten

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

.

MÅNGA ÄR DE SÖKMOTORER och bok­nings­saj­ter som täv­lar om att hit­ta det bäs­ta pri­set åt oss när vi ska ut och so­va. Men när man väl har hit­tat sin vin­na­re och sla­git till bru­kar vi säl­lan bry oss om att sö­ka bätt­re pri­ser. Men nu kan du so­va gott om nat­ten även ef­ter bok­nings­till­fäl­let, för­vis­sad om att du in­te kom­mer att mis­sa en pris­sänk­ning. Pru­vo är ett on­li­ne­fö­re­tag som be­va­kar din ho­tell­bok­ning och med­de­lar om pri­set har sänkts hos nå­gon an­nan ak­tör. Smart. pru­vo.net

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.