Ny trend i Mi­a­mi – cock­tail­glass

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

AUBI & RAMSA ICE CREAM CO i Mi­a­mi har öpp­nat glass­bu­tik för vux­na och er­bju­der om­kring 20 oli­ka sma­kva­ri­a­tio­ner av cock­tail­glas­sar, som till ex­em­pel Ken­tucky Cre­me Brû­lée med whis­ky och Choco­la­te Az­teca med mezcal. Den som fö­re­drar öl och vin kan i stäl­let tes­ta en White Choco­la­te Chi­an­ti med röd­vi­net Gab­bi­a­no Chi­an­ti Clas­si­co som in­gre­di­ens el­ler Stout & Truff­le, gjord på Gu­in­ness-öl. Ägar­na äg­na­de he­la åt­ta år till att lä­ra sig till­ver­ka den spe­ci­el­la glas­sen med al­ko­hol och få fram de rät­ta sma­kva­ri­an­ter­na och kon­si­sten­ser­na. Ur­va­let i bu­ti­ken va­ri­e­rar ef­ter sä­song och det finns även möj­lig­het att spe­ci­al­be­stäl­la sma­ker ef­ter eg­na öns­ke­mål. Bu­ti­ken lig­ger i Mi­a­mi De­sign District. au­bi­ram­sa.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.