H&M öpp­nar re­se­bu­tik på Ka­strup

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

FÖRSOV DU DIG och glöm­de hal­va pack­ning­en hem­ma? Om du ska fly­ga via Kö­pen­hamn kan du an­das ut. Ar­ket, H&M:s om­skriv­na ny­sats­ning öpp­nar sin and­ra bu­tik i Skan­di­na­vi­en på Ka­strup i au­gusti och den kom­mer er­bju­da ett li­mi­te­rat sor­ti­ment för den re­san­de kun­den. Ar­ket Tra­vel Se­ri­es är ett pack­nings­kon­cept ut­for­mat för flyg­re­sor med pro­duk­ter som ny­lon­ba­gage, vik­ba­ra väs­kor och små re­se­ac­ces­so­a­rer. Här kom­mer även att säl­jas ett ur­val av plagg och hus­hålls­pro­duk­ter, li­kaså ett per­ma­nent sor­ti­ment av bad­klä­der och un­der­klä­der. Det till­hö­ran­de kafé­et kom­mer rym­ma 20 sit­tan­de gäs­ter och er­bju­der mål­ti­der gjor­da på Ar­kets eg­na re­cept. Den förs­ta Ar­ket-bu­ti­ken i Kö­pen­hamn öpp­na­de på Køb­ma­ger­ga­de hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.