Snyg­gas­te re­selu­rar­na på pla­net

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

DET FINNS FLE­RA schyss­ta hör­lu­rar med svenskt ur­sprung att väl­ja bland just nu, men vå­rens snyg­gas­te lu­rar tyc­ker vi är Ur­ba­nistas mo­del­ler Mi­lan och New York. Var­för? För de förs­ta har de en yp­per­lig brus­re­du­ce­ran­de ef­fekt som är en li­sa för söm­nen på bull­ri­ga flyg­sträc­kor. Och för de and­ra att de är så fi­na och ge­dig­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.